Kompanitë

Ndërtoni ekip sipas nevojave tuaja 

Përparësitë dhe përfitimet e bashkëpunimit me Agjencinë Private të Punësimit THRIVITY

агенција за вработување - компании

Përvojën tonë në fushën e resurseve njerëzore, rekrutimit, recruitment marketing dhe dizajnit organizativ e vëmë në dispozicion të klientit

Ju ofrojmë qasje të shpejtë te kandidatët relevantë

Nëpërmjet procesit unik të recruitment marketing, ofrojmë reach adekuate dhe e përmirësojmë imazhin e brendit tuaj si punëdhënës (employer branding)

Ndajmë përvoja dhe njohuri nga industri të ndryshme dhe i ndjekim trendet e tregut në rroga, beneficione dhe angazhimin e punonjësve

Në procesin e kërkimit dhe përzgjedhjes së kandidatëve, punon ekipi i cili i është përkushtuar plotësisht zhvillimit të potencialit njerëzor

Ju mundësojmë objektivitet të plotë në përzgjedhjen e kandidatëve të kualifikuar

Çmimore

SHPALLJA E PUNËSIMIT

  PUBLIKIMI I SHPALLJES
  79€
  *Për shpallje

  ÇFARË FITONI:

  • Publikimi i shpalljes
  • Shpallja aktive deri në 30 ditë
  • Publikimi i sponsorizuar në Facebook, Instagram në album grupor

  PAKO
  490€
  *12 shpallje – Parapagimi


  Kërkoni një ofertë

  SHPALLJA E PROMOVUAR E PUNËSIMIT

   SHPALLJA – MARKETING Sоcial Media
   119€
   *Për shpallje

   ÇFARË FITONI:

   • Sponsorizimi individual në Facebook, Instagram
   • Përfshirja e shpalljeve në Newsletter
   • Përdorimi i bazës së kandidatëve *THRIVITY software

   PAKO
   790€
   **12 shpallje – Parapagimi


   Kërkoni një ofertë

   HR DHE MARKETING

    REKRUTMENT MARKETING
    299 EURO
    *Për pozicion pune në muaj

    ÇFARË FITONI:

    • Taktikat e marketingut për promovimin e vlerave të kompanisë dhe promovimin si punëdhënësi i mirë me qëllim të tërheqjes dhe rekrutimit të kandidatëve më të mirë
    • Kombinimi i njohurive dhe përvojave të HR dhe profesionistëve të marketingut
    • HR Tips & Tricks, Salary and Benefits benchmarking, punëtoria (workshop) për përcaktimin e nevojave dhe profilit të kandidatëve, hartimin e planit të marketingut dhe shpalljeve atraktive (copywriting)

    PAKO SIPAS KËRKESËS


    Kërkoni një ofertë

    MARKETINGU DHE PROFILIMI

     REKRUTMENT MARKETING + PROFILIMI
     SIPAS KËRKESËS
     *Për pozicion pune

     ÇFARË FITONI:

     • Procesi i profilimit i përshtatur plotësisht me nevojat e punëdhënësit për pozicionin
     • Profilimi bihevioral i kompetencave të nevojshme për pozicionin e punës dhe propozim-lista e kandidatëve për intervistën përfundimtare

     Kërkoni një ofertë

     MARKETINGU DHE REKRUTIMI Pako 1

      REKRUTMENT MARKETING + REKRUTIM

      ÇFARË FITONI:

      • Procesi i përzgjedhjes i përshtatur plotësisht me nevojat e punëdhënësit për pozicionin specifik të punës
      • Profilimi bihevioral i kompetencave të nevojshme për pozicionin e punës
      • Intervista Business Case dhe propozim-lista e kandidatëve për intervistën përfundimtare
      • Profilimi psikologjik (on demand 169 € DiSC)
      • Rekomandimi – plani zhvillimor i kompetencave biheviorale për 90 ditët e para
      • Periudha e garancisë për kandidatin e punësuar

      Kërkoni një ofertë

      MARKETINGU DHE REKRUTIMI Pako 2

       REKRUTMENT MARKETING + (TALENT ACQUISITION)

       ÇFARË FITONI:

       • Procesi i qasjes së drejtpërdrejtë (Talent Acquisition) i përshtatur me nevojat e punëdhënësit për pozicionin specifik të punës
       • Profilimi bihevioral i kompetencave të nevojshme për pozicionin e punës
       • Intervista Business Case (nëse është e nevojshme) dhe propozim-lista e kandidatëve për intervistën përfundimtare
       • Profilimi psikologjik (on demand 169 € DiSC)
       • Rekomandimi – plani zhvillimor i kompetencave biheviorale për 90 ditët e para
       • Periudha e garancisë për kandidatin e punësuar

       Kërkoni një ofertë

       Shërbime të tjera

       Përveç shërbimeve të rekrutimit dhe marketingut, në Triviti do të gjeni lloje të tjera shërbimesh dhe zgjidhje konsulence të përshtatura për nevojat e kompanisë suaj.

       Menaxhimi i kapitalit njerëzor

       Planifikimi strategjik i biznesit

       Planifikimi i biznesit

       Programe edukative të përgatitura në mënyrë të veçantë

       Dizajni organizativ

       Mentorimi