Planifikimi i biznesit

Draft-strategjitë, taktikat, veprimet dhe qëllimet e organizimit, përfshirë njerëz, produkte, procese dhe shërbime. Vlerësimi i nevojave financiare me qëllim të sigurimit të funksionimit, suksesit dhe rritjes së biznesit.

A. NEVOJË PËR PLAN BIZNESI

  • Çfarë është plani i biznesit
  • A kanë nevojë për plan biznesi të gjithë kompanitë

B. STRUKTURA APOD E PLANIT TË BIZNESIT

Ju nevojiten më shumë informacione?

Na kontaktoni