Qendra e Karrierës

Shfrytëzojeni mundësinë për trajnim falas i cili do të të ndihmojë në ndërtimin e karrierës të cilën e dëshiron

Qendra e Karrierës

Qendra e Karrierës është themeluar me qëllim që të ofrojë mbështetje dhe edukim në procesin e gjetjes së punës, ndryshimit të vendit të punës dhe zhvillimit të karrierës.

Në kuadër të Qendrës së Karrierës mbahen rregullisht trajnime, të cilat përbëhen nga ligjërata interaktive për vetënjohjen, hartimin e planit të punësimit dhe rrjetëzimin, për rritjen në karrierën tuaj.

Ideja e Qendrës së Karrierës është t’u mundësojë vizitorëve të fitojnë aftësi dhe njohuri që më pas do t’u ndihmojnë në kërkimin e vendit të ri të punës, por edhe në kryerjen e detyrave pasi të punësohen.

Trajnimet mbahen nga përfaqësuesit e ekipit THRIVITY, por edhe nga ekspertët e ftuar të cilët u japin njohuritë e tyre ekskluzivisht pjesëmarrësve të paraqitur. Paraqitja për çdo trajnim të ri bëhet ekskluzivisht në faqen e internetit.

напредувај во твојата кариера

Paraqitu!


Plotësisht falas

Të gjitha trajnimet në Qendrën e Karrierës Triviti janë falas, sepse kjo është mënyra jonë për t'i dhuruar shoqërisë.

PËRVOJAT NDËRKOMBËTARE

Ligjëruesit në Qendrën tonë të Karrierës janë profesionistë me spektër të gjerë njohurish dhe përvojash ndërkombëtare.

Sesionet e shkurtra interaktive

Ligjëratat mbahen në formën e sesioneve të shkurtra interaktive me komunikim të dyanshëm dhe konstruktiv.

CERTIFIKATË TRAJNIMI

Të gjithë pjesëmarrësit në ligjëratat falas në Qendrën e Karrierës Triviti marrin certifikatë për trajnimin e përfunduar.