Бизнис планирање

Нацрт стратегии, тактики, дејства и цели на организацијата, вклучувајќи луѓе, производи, процеси и услуги. Проценка на финансиските потреби со цел да се осигури функционирањето, успехот и порастот на бизнисот.

A. ПОТРЕБА ОД БИЗНИС ПЛАН

  • Што е бизнис план
  • Дали сите компании имаат потреба од бизнис план

Б. АПОД СТРУКТУРА НА БИЗНИС ПЛАН

Потребни ви се повеќе информации?

Контактирајте нѐ