Programe edukative të përgatitura në mënyrë të veçantë

Programe edukative, trajnime dhe zgjidhje për programe për zhvillim të dedikuara veçanërisht për nevojat e klientëve.

Ky shërbim është i disponueshëm në formë të zgjidhjes fleksibile për nevojat e veçanta, pritjet e klientit.

Të përshtatura dhe të strukturuara plotësisht para fillimit të programit me qëllim harmonizimin e pritjeve dhe strukturës së tij.

Trajnimet e përgatitura në mënyrë të veçantë janë të disponueshme nga sferat në vijim:

  • Menaxhimi me kapitalin njerëzor
  • Planifikim biznesi
  • Programi për zhvillim të lidershipit

Për cilëndo sferë plotësuese, jemi gati të dëgjojmë dhe nëse kemi mundësi t’u oforjmë mbështetje klientëve tanë.

Ju nevojiten më shumë informacione?

Na kontaktoni