Planifikimi strategjik i biznesit

Aktivitetet e fokusuara dhe të disiplinuara për të krijuar vizionin për faktin se në cilin drejtim dëshironi të udhëhiqni biznesin tuaj në 3 deri në 5 vitet e ardhshme dhe si të keni sukses në arritjen e strategjive dhe qëllimeve tuaja.

Planifikimi strategjik i biznesit është një hap përtej planifikimit të biznesit. Qëllimet që do të caktohen janë në drejtim të maksimizimit të përdorimit të mundësive të disponueshme të biznesit, me kujdes analizohet industria e biznesit dhe me ndershmëri shqyrtohen pikat e forta dhe të dobëta të kompanisë në lidhje me plotësimin e nevojave të industrisë.

Formimi dhe menaxhimi i organizatës, në përputhje me: Kujt i shërben ajo, Çfarë bën dhe pse e bën atë, duke u fokusuar në të ardhmen.

Ju nevojiten më shumë informacione?

Na kontaktoni