Strateško poslovno planiranje

Fokusirane i disciplinovane aktivnosti za kreiranje vizije u kom pravcu želite da idete u svom poslovanju u narednih 3 do 5 godina i kako da uspete u postizanju svojih strategija i ciljeva.

Strateško poslovno planiranje je korak dalje od poslovnog planiranja. Ciljevi koji će biti postavljeni su u pravcu maksimalnog korišćenja raspoloživih poslovnih mogućnosti, pažljivog analiziranja poslovne industrije i poštenog sagledavanja prednosti i mana kompanije u vezi sa zadovoljavanjem potreba industrije.

Oblikovanje i upravljanje organizacijom, u skladu sa: Kome ona služi, Šta radi i zašto to radi, uz fokusiranje na budućnost.

Za sva pitanja stojimo vam na raspolaganju

Kontaktirajte nas