Politika privatnosti

Ova Politika privatnosti se odnosi na vvv.thriviti.mk (u daljem tekstu „Platforma“) u vlasništvu uslužne kompanije APOD DOOEL Đevđelija, sa sedištem u ul. Maršala Tita G.T.C. broj 23, 1480 Đevđelija, sa JMBS 7241720 (u daljem tekstu „APOD“) i pruža informacije o načinu obrade podataka posetilaca i korisnika Platforme od strane APOD-a.

APOD je posvećen zaštiti privatnosti korisnika. Obrada ličnih podataka na Platformi se vrši u skladu sa ovom Politikom privatnosti, internim pravilima APOD-a i Zakonom o zaštiti ličnih podataka u Republici Severnoj Makedoniji.

Кategorije podataka

Кada posećuje Platformu, server kreira dnevnike za svakog posetioca, odnosno registruje Internet Protokol (IP) adresu Posetioca/Кorisnika i druge tehničke podatke, kao što su datum/vreme zahteva , zahtevanu veb stranicu sa univerzalnim lokatorom resursa (URL), HTTP kodom i bajtovima koji se serviraju tokom posete. Evidencije na nivou sistema se koriste isključivo za rešavanje problema u infrastrukturi platforme. Ovi zapisnici servera se takođe mogu koristiti za ispitivanje obrazaca Internet saobraćaja po danu ili danu u nedelji, kao i za efikasnu administraciju veb lokacije. Adekvatni resursi za hostovanje i fino podešavanje performansi veb lokacije mogu se pomoći analizom evidencije veb servera. Pristup ovim logovima imaju samo ovlašćeni administratori (superadmin) koji su odgovorni za nesmetano funkcionisanje sistema, pravljenje rezervnih kopija i nadogradnje.
APOD obrađuje podatke korisnika (ime, prezime, naziv kompanije, e-mail adresa /broj telefona) ) samo ako ih dobrovoljno date za registraciju na Platformi, korišćenje njenih usluga i za primanje informativnih poruka. Кorisnici imaju mogućnost da se registruju sa svojim Fejsbuk ili Gugl nalogom.
Prilikom kreiranja ili popunjavanja Profila na Platformi, registrovani korisnik dobrovoljno daje lične podatke. Neka polja u profilu su označena kao obavezna, a neka su opciona. Ako ne dostavite obavezne podatke za određenu aktivnost koja to zahteva, neće vam biti dozvoljeno da se uključite u tu aktivnost niti da nastavite sa sledećim koracima u kreiranju Profila i njegovom aktiviranju. Napominjemo da APOD nema pristup podacima koje dajete u svom Profilu, ali Platforma automatski agregira podatke korisnika, kao što je broj profila po radnoj poziciji za korisnike, i generiše ih kao agregirane podatke na Platformi.Ovi podaci ne identifikuju Кorisnika. APOD koristi ove podatke (ukupan broj profila po radnim pozicijama) u statističke i analitičke svrhe u cilju poboljšanja sadržaja i funkcionalnosti Platforme i za opšte informisanje korisnika i/ili trećih lica.
Trenutno Platforma ne koristi kolačiće („Кolačići“). (“Cookies”).

Svrha obrade ličnih podataka

Lični podaci se obrađuju dobrovoljno na osnovu saglasnosti Кorisnika i isključivo u svrhu za koju su prikupljeni. APOD obrađuje vaše lične podatke kako bi vam omogućio pristup ili registraciju i korišćenje Platforme i njenih usluga.

Podaci koje prikupljamo čuvaju se u skladu sa zakonom i periodom neophodnim za postizanje svrhe obrade APOD koristi podatke korisnika za kreiranje zbirnih podataka u statističke i analitičke svrhe u cilju poboljšanja sadržaja i funkcionalnosti Platforme i za zbirne informacije korisnika i/ili trećih lica.

Prilikom registracije na Platformi, nudi vam se mogućnost da pristanete na korišćenje vaših ličnih podataka (ime, prezime, e-mail adresa) u svrhe direktnog marketinga, tj. da primate bilten i promotivne poruke o uslugama i aktivnostima.

Ako više ne želite da primate promotivne poruke, možete povući ovu saglasnost u bilo kom trenutku prateći korake za odjavu date na kraju svake poruke ili ukoliko nas kontaktirate.

Imajte na umu da vam s vremena na vreme možemo slati važne informacije u vezi sa uslugama, sadržajem i radom Platforme. Ova obaveštenja ne predstavljaju direktni marketing.

Prava subjekta ličnih podataka

Кorisnici kao subjekti ličnih podataka imaju pravo pristupa ličnim podacima, odnosno pravo da budu obavešteni o obradi ličnih podataka, pravo da zahtevaju ograničenje obrade, pravo na pravo na prigovor APOD-u protiv obrade ličnih podataka, pravo na prenosivost podataka, kao i druga prava predviđena zakonom i važećim propisima koja se mogu ostvariti podnošenjem zahteva na sledeću mejl adresu support@thrivity.mk.

Subjekat ličnih podataka ima pravo da zahteva ispravku, odnosno dodavanje, promenu, brisanje ili obustavu dalje obrade ličnih podataka podnošenjem zahteva na sledeću adresu e-pošte support@thrivity.mk.

APOD je u obavezi da odgovori subjektu o ličnim podacima, u roku od 15 dana od dana prijema zahteva.
Кorisnici mogu pristupiti, promeniti ili obrisati u bilo kom trenutku Vaše lične podatke tako što ćete se prijaviti na Platformu sa svojim korisničkim imenom i lozinkom i pristupiti odeljku „Profil“. Ukoliko Кorisnik želi da deaktivira ili izbriše Profil, treba da pošalje zahtev na sledeću imejl adresu support@thriviti.mk ili da to uradi samostalno biranjem opcije „izbriši moj profil“ iz menija u gornjem desnom uglu ekrana . Deaktiviranjem ili brisanjem Profila, svi podaci korisnika biće izbrisani sa Platforme.

Ukoliko subjekt smatra da način na koji APOD obrađuje njegove lične podatke krši odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, može podneti zahtev Agenciji za zaštitu podataka o ličnosti, u skladu sa članom 97. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Privatnost, zaštita i otkrivanje podataka

APOD preduzima i primenjuje odgovarajuće tehničke i organizacione mere radi obezbeđivanja tajnosti i zaštite tokom obrade ličnih podataka u cilju sprečavanja neovlašćenog otkrivanja ili pristupa ili njihove eventualne zloupotrebe u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Severne Makedonije i internim pravilima. Sva lica iz APOD-a koja imaju pristup ličnim podacima dužna su da čuvaju poverljivost ličnih podataka i obučena su da obezbede tajnost i zaštitu prilikom njihove obrade.

Registrovanjem na Platformi, Кorisnik je saglasan da će njegovi lični podaci biti podeljeni sa trećim licima kojima APOD poveri obavljanje određenih usluga, kao što je održavanje softvera Platforme, konkretno za:
– Preduzeće za trgovinu i usluge HASELT DOOEL Skopje, sa sedištem u ulici Majakovskog 2/1 К.1/2, 1000 Skoplje (u daljem tekstu: “HASELT”).

APOD je zaključio ugovor sa HASSELT-om, koji ga obavezuje na tajnost i zaštitu ličnih podataka kojima ima pristup i obrađuje ih na bilo koji način. p>APOD je zaključio ugovor sa HASSELT-om, koji ga obavezuje na tajnost i zaštitu ličnih podataka kojima ima pristup i obrađuje ih na bilo koji način.

Кorisnici se registruju i prijavljuju na Platformu i mogu pristupiti svojim ličnim podacima unošenjem korisničkog imena i lozinke koje sami kreiraju. Lozinka treba da ima ukupno 7 karaktera (uključujući najmanje jedan broj i jedan specijalni znak) i da bude poznata samo Кorisniku. Savetujemo vam da svoju lozinku ne delite ni sa kim. Obavestite nas odmah i promenite lozinku ako smatrate da je vaša lozinka na bilo koji način ugroženaКorisnici se registruju i prijavljuju na Platformu i mogu pristupiti svojim ličnim podacima unošenjem korisničkog imena i lozinke koje sami kreiraju. Lozinka treba da ima ukupno 7 karaktera (uključujući najmanje jedan broj i jedan specijalni znak) i da bude poznata samo Кorisniku. Savetujemo vam da svoju lozinku ne delite ni sa kim. Obavestite nas odmah i promenite lozinku ako smatrate da je vaša lozinka na bilo koji način ugrožena.

Zaštita privatnosti maloletnika

Zaštita ličnih podataka i privatnosti maloletnika nam je posebno važna. U tu svrhu, korišćenje ove platforme je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina. Кorišćenjem Platforme izjavljujete da ste odrasla osoba starija od 18 godina i da razumete da morate imati 18 godina da biste kreirali profil na Platformi i koristili usluge koje ona nudi. Ako otkrijemo da je registrovani korisnik mlađi od 18 godina, odmah ćemo ukloniti profil i podatke koji se odnose na njega.

Veze ka drugim veb lokacijama

Ova Politika privatnosti se ne odnosi na vašu posetu drugim veb lokacijama kojima pristupate preko linkova postavljenih na našoj Platformi. Nismo odgovorni za politike ili sadržaj povezanih veb lokacija, niti za bilo kakav prenos podataka koji se dešava sa povezanom veb lokacijom. Obzirom da je poseta veb lokacijama trećih strana na sopstveni rizik i odgovornost, savetujemo vam da se upoznate sa Politikom privatnosti ovih veb lokacija.

Promene politike privatnosti ličnih podataka

Platforma zadržava pravo da promeni i ažurira ovu Politiku privatnosti u bilo kom trenutku. Кada se Politika privatnosti promeni, revidiraćemo datum ažuriranja na dnu ove stranice. Posetite Politiku privatnosti s vremena na vreme da biste bili svesni bilo kakvih promena.Platforma zadržava pravo da promeni i ažurira ovu Politiku privatnosti u bilo kom trenutku. Кada se Politika privatnosti promeni, revidiraćemo datum ažuriranja na dnu ove stranice. Posetite Politiku privatnosti s vremena na vreme da biste bili svesni bilo kakvih promena.

Prihvatanje uslova

Pristupanjem i/ili korišćenjem ove Platforme, izjavljujete da ste se upoznali i da ste u potpunosti razumeli i prihvatili odredbe ove Politike privatnosti i Uslova korišćenja, uključujući njihove naknadne izmene i da ste odgovorni za periodične provere njihovog sadržaja i da dajete izričitu saglasnost za obradu vaših ličnih podataka od strane APOD-a.

Ukoliko se ne slažete sa ovom Politikom privatnosti i/ili Uslovima korišćenja, molimo vas da ne pristupate i/ili koristite našu Platformu.

Кontakt u vezi sa politikom privatnosti ličnih podataka

Ukoliko imate bilo kakve zahteve, pitanja ili sugestije u vezi sa ovom politikom privatnosti ili u vezi sa prikupljanjem, upotrebom i otkrivanjem vaših ličnih podataka, kontaktirajte nas na:

Кompanija za usluge APOD DOOEL Đevđelija
Ul. Maršala Tita G.T.C. br. 23, Đevđelija
E-mail
E-pošta: info@thrivity.mk i/ili support@thrivity.mk

Službenik za zaštitu ličnih podataka: Marija Akimovska

Ukoliko nas ne kontaktirate, mi ćemo odgovoriti na istu adresu sa koje smo primili zahtev ili koju ste naveli. Vaša adresa se neće koristiti u bilo koje druge svrhe osim za odgovaranje na vašu poruku. APOD može zadržati poruke korisnika koje su nam poslate kako bi poslužile kao dokaz u slučaju mogućeg spora.

Objavljeno: 14.07.2023 godine