Тренинг програми

Оваа активност е ко-финансирана од Владата на Швајцарија преку Програмата за зголемување на пазарната вработливост – IME и Thrivity
Кариерен развој
(бесплатна тренинг програма за индивидуалци)
Пријави се!
Управување со човечки капитал
(програма наменета за компании)
Пријави се!