Organizacioni dizajn

Metodologija u koracima – analiza postojećeg organizacionog dizajna, utvrđivanje slabosti poslovanja (struktura, procesi, procedure, sistemi itd.) i predlog za njihovo unapređenje u cilju realizacije sadašnjih i budućih poslovnih očekivanja kroz konkretan plan aktivnosti .

KORAK 1

  1. PREDANOST PROCESU
  2. ODREĐIVANJE „LIDERSKOG TIMA KOJI ĆE VODITI PROCES“
  3. PRIPREMA PLANA I KOMUNIKACIJA SA TIMOM

KORAK 2

  1. „DIJAGNOSTIKA POSLOVANJA“
  2. PREGLED REZULTATA I PREPORUKA
  3. IZRADA AKCIONOG PLANA AKTIVNOSTI

KORAK 3

  1. PRIPREMA ZA SPROVOĐENJE AKCIONOG PLANA AKTIVNOSTI
  2. UKLJUČIVANJE LJUDI U PROCES PROMENA
  3. SPROVOĐENJE AKCIONOG PLANA
  4. REVIZIJA USPEŠNOSTI

Za sva pitanja stojimo vam na raspolaganju

Kontaktirajte nas