Менторство

Методологија во чекори – анализирање на моменталниот организациски дизајн, одредување на слабите страни на бизнисот (структура, процеси, процедури, системи, итн.) и предлог за нивно подобрување со цел реализација на тековните и идните бизнис очекувања преку конкретен план на активности.

РАЗВОЈ НА ЛИДЕРСКИ ВЕШТИНИ

РАЗВОЈ НА БИЗНИСОТ

РАЗВОЈ НА ЛИДЕРСКИ ВЕШТИНИ

Менторски сесии за развој на специфични лидерски вештини.

Неформално пренесување на знаење и психолошка поддршка поврзани со работата, обврските, одговорностите и вештините потребни за раководење во организацијата / бизнисот.

РАЗВОЈ НА БИЗНИСОТ

Менторство на специфични области – развојни бизнис можности или предизвици во бизнисот, поставување цели и мониторинг на имплементацијата.

Еден на еден работни сесии каде активностите се анализираат, разговараат и се носат одлуки (од страна на клиентот) а во врска со претходно договорени специфични области поврзани со бизнис потребите.

Потребни ви се повеќе информации?

Контактирајте нѐ