Upravljanje ljudskim kapitalom

STVARANJE ORGANIZACIONE KULTURE

PLANIRANJE RADNE SNAGE

PLATE I BENEFICIJE

TALENAT (Planiranje budućeg osoblja za ključne pozicije)

Proces regrutacije

STVARANJE ORGANIZACIONE KULTURE

„Zdrava“ organizaciona kultura doprinosi povećanju produktivnosti, razvoju, efikasnosti i značajno smanjuje fluktuaciju radne snage.

Organizaciona kultura (Identitet organizacije) – uverenja, vrednosti i principi koji definišu suštinu postojanja organizacije i ponašanja njenih članova unutar i van nje.

Neke od oblasti koje su obuhvaćene u ovom odeljku su:

­- Kreiranje Vizije, Misije i Vrednosti kompanije
­- Stil rukovođenja
­- Način komunikacije
­- Norme ponašanja
­- Simboli
­- Ponašanje prema društvu i zajednici
­- Oblik organizacione strukture
­- Odnos prema saradnicima
– Odnos prema poslu
­- Balans između privatnog života i posla
­- Odnos prema prilikama… (ljudski kapital)

PLANIRANJE RADNE SNAGE – ljudski kapital

Planiranje radnom snagom (Workforce management) podrazumeva proces koji će organizaciji na najefikasniji način obezbediti dostupnost ljudskog kapitala za potrebe poslovanja, danas i u budućnosti.

Neke od oblasti koje su obuhvaćene u ovom odeljku su:

­- Planiranje dnevnih obaveza i povezanosti sa ostatkom organizacije po licu / radnom mestu
­- Analiza rizika, vezanih za radna mesta/saradnici
­- Pravilno raspoređivanje talentovanih zaposlenih po divizijama, sektorima…
­- Identifikacija broja budućih potreba za poslovima i odgovarajućim zaposlenima sa potrebnim sposobnostima
­- Identifikacija poslova koji možda neće postojati u budućnosti
­- Izrada plana razvoja sposobnosti saradnika u odnosu na potrebe i trenutne slabosti
­- Balans između privatnog života i posla
­- Uvođenje programa upravljanja talentima

Proces kreiranja finansijskih i nefinansijskih beneficija za zaposlene u organizaciji – Politika plata i beneficija.

Neke od oblasti koje su obuhvaćene u ovom odeljku su:

1. PLATE

­- Trenutni model plata i beneficija
­- Radna mesta i opis
­- Organizaciona struktura
­- „Egzistencijalne potrebe“
­- Osnovni uslovi rada

2. BONUSI I NAKNADE-Finansijski

– Politika bonusa
– Prekovremeni rad i rad vikendom i praznikom
– Jednokratni bonusi
– Dugoročni bonusi
– Ostale novčane naknade

3. BENEFICIJE-Nefinansijske

– Proces zapošljavanja
– Razvojni programi
– Upravljanje učinkom
– Balans između privatnog života i posla…

Identifikacija ključnih radnih mesta i osoblja sa potencijalom za razvoj u cilju razvoja zaposlenih i popunjavanja budućih menadžersko-liderskih pozicija.

– Identifikacija ključnih radnih mesta u organizaciji i projekcija potreba za budućnost
– Kreiranje razvojnog puta u organizaciji
– Identifikacija potencijala (skup talenata)
– Kreiranje individualnog razvojnog puta
– Izrada individualnog razvojnog programa
– Sprovođenje razvojnog programa

PROCES REGRUTACIJE

– Izrada opisa radnog mesta
– Saveti u vezi sa uslovima rada
– Procena potrebnih sposobnosti (tehničke, lične i menadžerske/liderske veštine)
– Priprema oglasa
– Organizacija oglašavanja
– Proces selekcije (preliminarni intervjui) i predloga, preporuke
– Završni intervju
– Predlog za prijem u radni odnos

Za sva pitanja stojimo vam na raspolaganju

Kontaktirajte nas